Kosmas Theodoridis

Kosmas Theodoridis

VP of the Real Estate Association of Athens - President of PAC / CEPI